Skip to main content

Ubezpieczenie ma chronić Cię przed zdarzeniami losowymi, takimi jak kradzież czy szkoda innego rodzaju. W praktyce wolałbyś jednak uniknąć sytuacji, w której odszkodowanie zostanie wypłacone. Nikt nie chce stać się ofiarą wypadku, czy kradzieży. Jeśli jednak już do niego dojdzie, warto się ubezpieczyć. Na czym polega doubezpieczenie? W jakich sytuacjach się przyda? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Doubezpieczenie — co to jest

Doubezpieczenie to dodatkowa umowa ubezpieczeniowa, którą osoba ubezpieczona zawiera do wykupionej wcześniej polisy. Celem doubezpieczenia jest zwiększenie sumy ubezpieczenia, do takiej wartości, która zagwarantuje pełną, tzn. adekwatną do jej wartości, ochronę mienia.

Doubezpieczenie a suma ubezpieczenia

Żeby zrozumieć, kiedy i dlaczego doubezpieczenie się przydaje, należy zrozumieć, czym właściwie jest suma ubezpieczenia. To kwota, która stanowi maksymalną finansową odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia szkody, suma odszkodowania nie przekracza tej kwoty.

Doubezpieczenie — kiedy się przyda

Należy jednak zastanowić się, co się stanie, gdy dojdzie do wypadku, kradzieży lub innej szkody, a ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z Twojej polisy? Suma ubezpieczenia ulegnie wówczas zmianie, a dokładniej — zostanie pomniejszona o wypłaconą kwotę odszkodowania. Dochodzi wówczas do tzw. konsumpcji sumy ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że jeśli w przyszłości dojdzie do kolejnej szkody, a co za tym idzie, odszkodowanie zostanie wypłacone po raz kolejny, może się okazać, że uszczuplona suma ubezpieczenia, nie wystarczy, aby pokryć stratę. O doubezpieczeniu warto pomyśleć również wtedy, gdy wartość mienia wzrośnie w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. Przykładowo, do takiej sytuacji może dojść, kiedy zdecydujesz się na generalny remont domu lub mieszkania. Z oczywistych przyczyn, wartość nieruchomości wzrośnie, a wtedy suma ubezpieczenia może okazać się za mała. Wówczas dochodzi do tzw. niedoubezpieczenia, czyli sytuacji, w której odszkodowanie nie pokrywa szkody w całości, właśnie ze względu na niedoszacowanie lub pomniejszenie sumy ubezpieczenia. Doubezpieczenie może okazać się konieczne również wtedy, gdy zdecydowałeś się na ubezpieczenie domu lub mieszkania z cesją pod kredyt hipoteczny, a wycena kredytodawcy będzie wyższa, niż zadeklarowałeś to wcześniej. Wówczas, analogicznie do poprzedniego przykładu, suma ubezpieczenia okaże się za mała.

Doubezpieczenie — co warto wiedzieć

Tak jak już wspominaliśmy, doubezpieczenie polega na opłaceniu dodatkowej składki. Żeby to zrobić, nie musisz jednak czekać do końca trwania umowy z agencją ubezpieczeniową. Bez problemu możesz to zrobić w trakcie trwania aktualnego ubezpieczenia. Jedyne co musisz zrobić, to wskazać agencji ubezpieczeniowej przyczynę doubezpieczenia.

Doubezpieczenie — przykład

Załóżmy, że suma ubezpieczenia pani Anny wynosi sto tysięcy złotych. Oznacza to, że klientka jest maksymalnie ubezpieczona właśnie na taką kwotę. Pani Ania miała jednak wypadku, w wyniku którego doszło do uszkodzenia samochodu. Ubezpieczyciel oszacował straty na kwotę dwudziestu tysięcy złotych. Oznacza to, że doszło do konsumpcji sumy ubezpieczenia, która wynosi teraz już tylko osiemdziesiąt tysięcy złotych. Jeśli pani Annie zależy na tym, aby pojazd był ubezpieczony na kwotę sprzed wypadku, musi zapłacić dodatkową składkę, której wysokość oszacuje przedstawiciel agencji ubezpieczeniowej klientki.

Doubezpieczenie — podsumowanie

Niedoubezpieczenie może przyczynić się do tego, że suma wypłaconego odszkodowania będzie niewystarczająca, aby pokryć powstałe szkody i zrekompensować ewentualne straty. Doubezpieczenie powoduje, że ten problem znika. Suma ubezpieczenia zostaje na poprzednim poziomie, nawet jeśli odszkodowanie było wcześniej wypłacone. Dodatkowa składka w ramach doubezpieczenia da Ci pewność, że będziesz mógł wykorzystać odszkodowanie w pełni.