Skip to main content

Wybierasz się w zagraniczną podróż? Zastanawiasz się, jaki wariant ochrony zdrowia i życia wybrać? Co będzie lepsze — karta EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne? W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym właściwie różnią się te formy ubezpieczenia i na co możesz liczyć, w przypadku każdej z nich.

EKUZ — co to jest

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to bezpłatny dokument, który zapewnia dostęp do bezpłatnej opieki medycznej poza granicami Polski, ale tylko w krajach Unii Europejskiej oraz na terenie innych państw, zrzeszonych w Europejskiej Wspólnocie Wolnego Handlu (EFTA). Dokument jest wystawiany bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

EKUZ — zakres ochrony

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje Ci dostęp do podstawowej opieki medycznej, w takiej formie, w jakiej zapewnia ją dane państwo. Oznacza to, że jeśli w Polsce założenie plomby jest bezpłatne, a w kraju, w którym przebywasz, ta usługa nie należy do bezpłatnych świadczeń, będziesz musiał liczyć się z kosztami. Co więcej, w ramach tego dokumentu realizowane są tzw. zabiegi niezbędne, czyli takie, które muszą być wykonane. Przykładowo, jeśli złamiesz rękę, chodzi o to, abyś z tego powodu nie musiał wracać do Polski. Jest jednak jeden warunek — EKUZ obowiązuje wyłącznie w państwowych placówkach. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pomoże Ci jednak w każdej sytuacji. Koszty transportu medycznego do Polski, akcji ratunkowej lub poszukiwawczej będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Karta EKUZ — jak i gdzie ją wyrobić

Procedura wyrobienia karty EKUZ nie należy do skomplikowanych — wystarczy wypełnić jeden wniosek. i dostarczyć go do swojego oddziału NFZ. Możesz to zrobić osobiście — wówczas otrzymasz kartę “od ręki”; pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeśli wyślesz wniosek e-mailem lub listem tradycyjnym musisz uzbroić się w cierpliwość. Czas rozpatrzenia wniosku może sięgać wówczas nawet 10 dni (plus czas potrzebny na dostarczenie wniosku).

Karta EKUZ — do kiedy jest ważna i kto może z niej skorzystać

O wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może ubiegać się każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia:

 • przedsiębiorcy i pracownicy (np. oddelegowani do pracy za granicą),
 • członkowie rodziny osób ubezpieczonych w NFZ, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • uczniowie i studenci,
 • emeryci i renciści,
 • nieubezpieczone osoby małoletnie,
 • nieubezpieczone kobiety w ciąży.

EKUZ jest wydawana na czas określony i nie można jej przedłużyć (trzeba wnioskować o nowy dokument). Termin ważności takiej karty jest inny dla każdej z wymienionych grup i wynosi:

 • do 42 dni — dla nieubezpieczonych polskich obywatelek,
 • do 92 dni dla osób korzystających z opieki socjalnej,
 • do 2 miesięcy — dla osób, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • do 18 miesięcy — osoby ubezpieczone, które pobierają rentę i członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia,
 • do 3 lat — pracownicy i osoby pobierające zasiłek przedemerytalny.
 • do 5 lat — emeryci, osoby małoletnie, zarówno te zgłoszone do ubezpieczenia, jak i bez ubezpieczenia.

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne — porównanie

Chociaż EKUZ można otrzymać bardzo łatwo, zapewnia ona opiekę zdrowotną tylko w podstawowym zakresie. W przypadku ubezpieczenia turystycznego to Ty decydujesz, jaki zakres ochrony będzie dla Ciebie najlepszy. Co oznacza, że polisa turystyczna nie ma ograniczeń, które pojawiają się w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po pierwsze, ubezpieczenie turystyczne działa na całym świecie (chociaż wysokość polisy zależy m.in. od celu podróży). Jeśli wykupisz ubezpieczenie podróżne, nie będziesz musiał szukać pomocy wyłącznie w państwowych placówkach. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia również w tych prywatnych. Co więcej — otrzymasz wsparcie w każdej sytuacji określonej w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), takiej jak np. transport medyczny do Polski, czy akcja ratunkowa. Co więcej, jeśli wykupisz również wersję assistance możesz liczyć również na pomoc prawną lub wsparcie tłumacza. Jedynym ograniczeniem jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą możesz otrzymać w ramach ubezpieczenia. Dobra wiadomość jest taka, że określasz ją samodzielnie.

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne — podsumowanie

Teoretycznie EKUZ i ubezpieczenie turystyczne służą temu samemu — ochronie Twojego zdrowia i życia w czasie pobytu w innym kraju. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego chroni Cię jednak w bardzo ograniczonym stopniu. Co oznacza, że w nieprzewidzianej sytuacji, możesz być narażony na ogromne koszty. W przypadku polisy turystycznej to Ty określasz zakres ryzyk, w których ubezpieczenie zadziała i otrzymasz odszkodowanie. A to oznacza, że bez względu, który wariant ubezpieczenia wybierasz i tak zakres ochrony będzie większy niż w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.