Skip to main content

Oc Pośrednika

Właśnie uzyskałeś licencję pośrednika nieruchomości? Zanim rozpoczniesz współpracę z klientami, zadbaj o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomości należy bowiem do grupy tych obowiązkowych.

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

OC pośrednika nieruchomościOptymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

OC pośrednika nieruchomości

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

Jak działa ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości

OC pośrednika nieruchomości to polisa zawodu, która chroni zarówno Ciebie, jak i Twoich klientów. Stanowi rodzaj zabezpieczenia wszystkich usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej, takich jak kupno, sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Warunkiem wypłacenia odszkodowania jest umowa między pośrednikiem a klientem. Jeśli Ty lub któryś z Twoich pracowników nie dopełni swoich obowiązków i narazi klienta na straty, wówczas osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie z Twojej polisy.

Dla kogo

Jak sama nazwa wskazuje, polisa ta jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy zajmują się pośrednictwem w obrocie nieruchomości. Do tej grupy należą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i te, które założyły spółkę. Umowa z ubezpieczycielem powinna zostać podpisana najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W dokumencie tym zostały uwzględnione również, tzw. wyłączenia. Są to sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała.

Korzyści

Ubezpieczenie OC zwiększa Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta. A jak wiadomo, poczucie bezpieczeństwa jest ważne dla każdego klienta i może wpłynąć na późniejsze relacje. Z kolei dla Ciebie polisa OC to gwarancja, że nie będziesz musiał ponosić konsekwencji finansowych związanych z prowadzoną działalnością, jeśli klient będzie domagał się zadośćuczynienia za poniesione straty.

Ubezpieczenie na Twoich zasadach

Ubezpiecz się, jak i gdzie chcesz. Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie firmy. Nasi konsultanci przedstawią Ci indywidualną ofertę ubezpieczenia OC zgodną z Twoimi potrzebami.

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń konstruujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe adekwatne do branży i sektora działalności naszych Klientów. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń podróżnych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@insurance-brokers.pl

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami