Skip to main content

Ubezpiecznie OC Instruktora Sportu

Wiele zawodów nieodzownie wiąże się z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych. Podczas delegacji może dojść do nieprzewidzianych sytuacji lub wypadku. Polisa ubezpieczeniowa  zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w sytuacji, gdy pracownik  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

Ubezpieczenie oc instruktora sportu, Oc instrukora narciarstwa

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

Ubezpieczenie oc instruktora sportu, Oc instrukora narciarstwaOptymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

OC instruktora sportu

Chociaż ubezpieczenie zawodu jest polisą dobrowolną, w przypadku niektórych profesji naprawdę się przydaje. Jednym z takich zawodów jest instruktor sportu.

OC instruktora sportu — co to jest

OC instruktora sportu zaliczane jest do grupy tzw. ubezpieczeń zawodu. Jak już wspominaliśmy, polisa ta nie jest obowiązkowa, ale w niektórych przypadkach naprawdę warto ją posiadać. Ubezpieczenie zawodu jest nieocenionym wsparciem, jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest związany z odpowiedzialnością za życie i zdrowie osób trzecich. A tak właśnie jest w przypadku instruktora sportowego.

OC instruktora sportu — co obejmuje

Polisa ta dotyczy odpowiedzialności cywilnej osoby ubezpieczonej wobec osób trzecich, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, związanych z wykonywanym zawodem. Takich jak uszczerbek na zdrowiu, śmierć, a także utrata lub uszkodzenie mienia.

OC instruktora sportu — dla kogo

Ubezpieczenie to przeznaczone jest zarówno dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, jak i dla przedsiębiorców. Z polisy mogą skorzystać m.in. instruktorzy sportów drużynowych, tenisa, pływania, łyżwiarstwa, tańca, Ubezpieczenie przyda się szczególnie instruktorom sportów wysokiego ryzyka, takich jak sztuki walki, wspinaczka, kolarstwo, pływanie, czy fitness. Szczegółowy wykaz znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

OC instruktora sportu — cena

Wysokość rocznej składki zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli suma ubezpieczenia wynosi 100 000 złotych, roczna składka wyniesie ok.50-60 zł. Jak widać, jest to stosunkowo niewielki wydatek, w porównaniu z konsekwencjami finansowymi, jakie mogą Cię czekać, jeśli Twój podopieczny ulegnie wypadkowi. Cena ubezpieczenia może być wyższa w przypadku ryzykownych dyscyplin oraz w sytuacji, kiedy pracujesz za granicą. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami tak, jak jest Ci wygodnie, osobiście, telefonicznie lub przez internet. Nasz konsultant odpowie na wszystkie Twoje pytania i przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę ubezpieczenia.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami