Skip to main content

Ubezpieczenie OC

Jeśli jesteś właścicielem nowego auta, czas pomyśleć o tym, aby go ubezpieczyć. Pamiętaj, że jest to konieczność, a nie wybór. Polisa OC samochodu jest bowiem w naszym kraju ubezpieczeniem obowiązkowym. A to oznacza, że każdy pojazd, bez względu na to, czy jest używany, czy nie, musi zostać ubezpieczony. Od czego zależy wysokość składki takiego ubezpieczenia? W jakich przypadkach OC zadziała? Jak wybrać najlepszy wariant ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC — co to jest

Ubezpieczenie OC Samochodu, polisa oc samochoduOC to ubezpieczenie samochodu, a dokładniej — ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed konsekwencjami finansowymi, kiedy wyrządzi szkodę osobom trzecim, np. w wyniku stłuczki lub poważniejszego wypadku. Warto pamiętać również o tym, że osoba kierująca pojazdem odpowiada nie tylko za uszkodzenie samochodu, ale także za następstwa takiej sytuacji. Jednym z nich jest różnica w wartości auta przed i po szkodzie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że polisa OC obejmuje nie tylko szkody finansowe, ale również osobowe. Co do nich zaliczamy? Szkody osobowe dotyczą uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby poszkodowanej z winy ubezpieczonego. Nie da się ukryć, że jest to dość trudna sytuacja, a brak ubezpieczenia jeszcze pogorszy sprawę, Pokrycie szkód z własnej kieszeni przekracza bowiem możliwości finansowe większości z nas. Pokrycie szkód może bowiem kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Dzięki pieniądzom z polisy, tak ogromny wydatek nie obciąży Twojego domowego budżetu.

Ubezpieczenie OC — dlaczego warto

Chociaż, jak już wspominaliśmy, ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe, nadal można spotkać kierowców, którzy poruszają się po polskich drogach bez ważnego OC. Tymczasem, polisa ta daje wiele korzyści — zarówno sprawcy, jak i osobie poszkodowanej. Przede wszystkim, takie ubezpieczenie zapewnia poczucie bezpieczeństwa obu stronom. Kierowca, który spowodował wypadek nie musi pokrywać szkody z własnej kieszeni, a osoba poszkodowana ma gwarancję, że otrzyma zadośćuczynienie finansowe za poniesione straty. Warto powiedzieć to wprost — ubezpieczenie samochodu to jedyna rozsądna decyzja. Żeby to udowodnić posłużymy się bardzo czytelnym przykładem. Koszt ubezpieczenia OC to ok. 500—600 zł, a wysokość kar w przypadku braku ważnej polisy, zaczyna się od 4000—5000 zł. Co bardziej się opłaca? To oczywiście pytanie retoryczne, ponieważ odpowiedź jest oczywista.

Ubezpieczenie OC samochodu — od kiedy obowiązuje

Polisa OC zaczyna obowiązywać w dniu rejestracji pojazdu. Zasada ta dotyczy aut fabrycznie nowych oraz sprowadzonych z zagranicy, ale zarejestrowanych w naszym kraju. Jeśli natomiast samochód został sprowadzony do Polski, ubezpieczenie OC zacznie działać w dniu jego rejestracji. A jak wygląda sytuacja, gdy kupiłeś samochód używany, zarejestrowany w naszym kraju, ale bez ważnej polisy OC? Wówczas ubezpieczenie zaczyna obowiązywać w dniu zakupu pojazdu. Ta sama zasada dotyczy pojazdu używanego z ważnym ubezpieczeniem OC. Taka polisa przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Nabywca ma jednak prawo zmienić ubezpieczyciela. Warunek jest jeden — ubezpieczenie musi mieć charakter ciągły. Oznacza to, że zmiana firmy ubezpieczeniowej nie może spowodować przerwy w ubezpieczeniu (nawet jednodniowej).

Polisa OC samochodu — w jakich przypadkach zadziała

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC? Kiedy taka polisa zadziała i odszkodowanie zostanie wypłacone? Dość oczywistą kwestią jest to, że z ubezpieczenia OC skorzystasz w dwóch przypadkach — jako sprawca lub osoba poszkodowana. W pierwszym przypadku, szkoda jest pokrywana z Twojego ubezpieczenia OC. Z kolei, jeśli to Ty jesteś osobą poszkodowaną, możesz domagać się odszkodowania z OC sprawcy lub skorzystać z BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkód), w ramach własnej polisy OC. Przyjrzyjmy się jednak najpierw kwestii ubezpieczenia pod kątem sprawcy zdarzenia. W jakich sytuacjach ubezpieczenie OC okaże się pomocne? Przede wszystkim, kiedy podczas kierowania pojazdem, jako osoba ubezpieczona, wyrządzisz szkodę osobom trzecim. Warto wspomnieć o tym, że definicja ta nie ogranicza się wyłącznie do tych sytuacji, w których samochód jest w ruchu. Ubezpieczenie zostanie wypłacone także wtedy, kiedy do zdarzenia dojdzie podczas wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, załadunku i rozładunku, a także w czasie zatrzymania, postoju lub garażowania. Jakie zdarzenia możemy zaliczyć do grupy tzw. ryzyk. Oto niektóre z nich:

 • uszkodzenie innego pojazdu podczas jazdy, postoju lub garażowania,
 • potrącenie pieszego lub rowerzysty,
 • uderzenie w osobę pieszą lub uszkodzenie jej mienia,
 • potrącenie zwierzęcia — zarówno domowego, jak i pieszego,
 • uderzenie w płot,
 • uderzenie w obiekt publiczny, np. budynek, płot, czy znak drogowy.

 

Poza uszkodzeniem auta, odszkodowanie pokryje również straty związane z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Zaliczamy do nich m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, nabycia protez i innych urządzeń potrzebnych do samodzielnej egzystencji, świadczenie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci członka rodziny, świadczenie z tytułu uszkodzenie ciała, zadośćuczynienie za śmierć ofiary wypadku, świadczenie na pokrycie kosztów ceremonii pogrzebowej. Wśród innych kosztów, które pokryje ubezpieczenie OC sprawcy, warto wymienić:

 

 • koszt wypożyczenie auta zastępczego,
 • naprawa pojazdu,
 • odszkodowanie za szkodę całkowitą, czyli sytuację, w której pojazd nie nadaje się do naprawy,
 • koszty holowanie uszkodzonego pojazdu,
 • koszty holowanie uszkodzonego auta (lub innego pojazdu),
 • koszty akcji ratunkowej,
 • koszty związane z porządkowaniem miejsca wypadku,
 • koszty pobytu w hotelu osób poszkodowanych,
 • rekompensata za czas niezdolności do pracy,
 • koszty administracyjne, np. tłumaczenie wymaganych dokumentów,
 • koszty przeglądu technicznego po naprawie pojazdu.

OC za granicą, czyli Zielona Karta

Jak wygląda kwestia OC w czasie wyjazdu do innego kraju? Zazwyczaj osoby ubezpieczone zaczynają zastanawiać się nad tym, dopiero kiedy planują taką wycieczkę, np. w ramach wakacyjnego urlopu. Jak to jest? Czy OC polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego jest honorowane poza granicami Polski? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ubezpieczenie OC działa również poza granicami naszego państwa Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko w niektórych państwach. Polska polisa jest akceptowana w krajach takich jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Jeśli wybierasz się do państwa, które nie znajduje się na tej liście, możesz wnioskować o tzw. Zieloną Kartę. To bezpłatny dokument, dzięki któremu Twoje ubezpieczenie OC będzie akceptowane również w innych krajach — w Albanii, na Białorusi, w Bośni i Hercegowina, w Czarnogórze, Iranie, Macedoni , w Maroko, Mołdawii, Rosji, w Tunezja, w Turcji oraz na Ukraina. A co jeśli przypomnisz sobie o ubezpieczeniu już podczas podróży? Wówczas będziesz zmuszony zapłacić tzw. ubezpieczenie graniczne, które jest dużo droższe niż to klasyczne. Niestety, innej możliwości nie ma, ponieważ polisa OC jest obowiązkowa, także poza granicami naszego państwa.

Bezpieczna Likwidacja Szkód — co to jest i jak działa

Bezpieczna Likwidacja Szkód, w skrócie BLS, umożliwia wykorzystanie własnej polisy OC, w celu uzyskania odszkodowania za szkodę, którą wyrządził inny kierowca. Jak to działa? Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym masz polisę, wypłaca odszkodowanie z Twojego OC, a następnie zgłasza się do firmy, w której ubezpieczony jest sprawca i odzyskuje wypłaconą kwotę. Bezpieczna Likwidacja Szkód to nieoceniona pomoc, dla osób, które mają problem z wypłatą rekompensaty z OC sprawcy. Z BLS jednak nie zawsze można skorzystać. Pierwsze ograniczenie ma charakter finansowy. Jeśli wysokość ubezpieczenia przekracza 30000 złotych, taki wariant nie wchodzi w grę. Skorzystanie z Bezpiecznej Likwidacja Szkód jest niemożliwe, jeśli w czasie wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu oraz gdy w zdarzeniu brały udział więcej niż dwa pojazdy.

Ubezpieczenie samochodowe — kiedy nie działa

Są sytuację, w których ubezpieczenie OC nie zadziała lub działa tylko częściowo. O ograniczona odpowiedzialność przy pokryciu szkody mówimy, gdy odszkodowanie dotyczące zdarzenia jest większe niż tzw. suma ubezpieczenia (nazywana również sumą gwarancyjną). Wówczas pozostałe koszty, czyli przekroczona suma, automatycznie przechodzą na Ciebie jako sprawcę zdarzenia. Jakie są to kwoty? Jeśli chodzi o szkody majątkowe, jest to 1 050 000 euro, natomiast w przypadku szkód osobistych kwota ta opiewa na 5 210 000 euro. Nie da się ukryć, że są to ogromne kwoty, a co za tym idzie — sytuacje takie zdarzają się bardzo rzadko. Innym przypadkiem są natomiast tzw. wyłączenia, czyli sytuację, w których osoba ubezpieczona nie może domagać się odszkodowania. Do najważniejszych zaliczamy sytuację, w której:

 

 • kierowca nie posiadał ważnego prawa jazdy,
 • sprawca kierował pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu (powyżej 0,2 promila w wydychanym powietrzu) lub innych środków odurzających,
 • szkoda została wyrządzona celowo,
 • sprawca nabył pojazd bezprawnie, np. w wyniku kradzież lub napadu,

OC samochodu — kogo chroni

Ubezpieczenie OC Samochodu, polisa oc samochoduWarto pamiętać, że polisa OC nie jest przypisana do kierowcy, ale do konkretnego pojazdu. Oznacza to, że ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem, w okresie trwania ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tym pojazdem. Polisa taka obejmuje zarówno szkody o charakterze majątkowym, jak i osobowym. Warto pamiętać jednak o tym, że odszkodowanie z polisy, pokryje koszty szkód wyrządzone wyłącznie osobom trzecim. Zalicza się do nich poszkodowanych podczas kolizji, której jesteś sprawcą. Zarówno — kierowcę i pasażerów, czyli uczestników zdarzenia, jak i osoby, które podróżowały razem z Tobą. Ubezpieczenie nie pokryje natomiast wydatków w przypadku uszkodzenia Twojego auta, ani kosztów leczenia i rehabilitacji, jeśli takowe będą konieczne. Takie wydatki będą pokryte, dzięki dodatkowej polisie — ubezpieczeniu AC.

Rodzaj pojazdu a obowiązek ubezpieczeniowy

Jak już wspominaliśmy, OC należy w naszym kraju do grupy ubezpieczeń obowiązkowych.

Warto wiedzieć, które pojazdy mechaniczne podlegają takiemu ubezpieczeniu. Wbrew pozorom, obowiązek ubezpieczeniowy nie dotyczy wyłącznie właścicieli samochodów. Oprócz aut, na liście pojazdów, które muszą posiadać ważne OC znajduje się również motocykle, motorowery, skutery, różnego rodzaju przyczepy (np. transportowe, kempingowe), ciągnik, quad (pojazd wolnostojący z własnym silnikiem który może osiągnąć prędkość do 25km/h).

OC samochodu — co grozi za jego brak

Jak już wspominaliśmy — polisa OC jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. W związku tym za jej brak grozi kara finansowa. I co tu ukrywać — inne dość nieprzyjemne konsekwencje. Wysokość i rodzaj kary jest uzależniona od sytuacji, w której brak ważnej polisy zostanie wykryty. Przeanalizujmy te najbardziej prawdopodobne. Jeśli policja stwierdzi brak ważnego ubezpieczenia OC podczas rutynowej kontroli, odholuje Twój samochód na parking i ukaże Cię mandatem. Co więcej — cała operacja zostanie wykonana na Twój koszt, a policja zgłosi sprawę do USB (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego), co będzie miało swoje dalsze konsekwencje. Zapłacisz ok. 4200 zł kary, jeśli sprawa dotyczy samochodu osobowego. W przypadku samochodu ciężarowego musisz liczyć z tym, że przyjdzie Ci zapłacić ponad 6000 zł. Sytuacja wygląda o wiele gorzej, gdy spowodujesz wypadek (lub inną szkodę), gdy Twoja polisa straciła już ważność. Wówczas będziesz zmuszony pokryć koszty wyrządzonych szkód, a mogą być one niemałe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie procedurę windykacyjną — pieniądze na pokrycie strat będą odciągane z Twoich dochodów. Jak widać — brak polisy OC niesie za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji natury finansowej. Jednym słowem, jest zupełnie nieopłacalny. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest nieporównywalnie mniejsza, niż koszty, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć w przypadku aktualnej polisy OC.

Terminy w OC — co warto wiedzieć

Bardzo często zdarza się, że brak ważnego ubezpieczenia OC, nie wynika z celowego działania, ale z niewiedzy albo zwykłego zapominalstwa. Tymczasem, terminowość jest w tym względzie niezwykle ważna. Jak to wygląda w praktyce? W przypadku zakupu auta, umowę na ubezpieczenie OC, należy podpisać najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. Jeśli zamierzasz przejść do innej firmy ubezpieczeniowej, najpierw musisz wypowiedzieć umowę obecnemu ubezpieczeniowej. Musisz to zrobić najpóźniej na dzień przed zakończeniem okresu, w którym umowa obowiązuje. Możesz to zrobić osobiście lub drogą pocztową. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z drugiego wariantu, obowiązuje data stempla pocztowego. Wyjątkiem jest wybór poczty kurierskiej. Pamiętaj, że wówczas liczy się nie data nadania, ale termin, w którym Twoje wypowiedzenie dotrze do firmy ubezpieczeniowej. Taki dokument powinien być wykonany w dwóch egzemplarzach i oczywiście — podpisany przez Ciebie. Jeden egzemplarz firma zatrzymuje u siebie, a drugi ma obowiązek odesłać pod Twój adres. A co się stanie, jeśli przegapisz termin wypowiedzenia? Wówczas ubezpieczenie OC samochodu zostanie przedłużone automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że jesteś związany umowa przez kolejny rok. Masz prawo wypowiedzieć ją w dowolnym momencie. Oczywiście, nie zwalnia Cię to od ubezpieczenia auta w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, a Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to, aby ciągłość ubezpieczenia została zachowana. Z kolei, jeśli jesteś zbywcą, czyli osobą sprzedająca samochód, powinieneś zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Inaczej nadal będziesz zobligowany do opłacenia składek za auto, którego już nie masz. A to jak wiadomo, spowoduje szereg komplikacji, których lepiej sobie oszczędzić. Nasza firma ubezpieczeniowa (i oczywiście każda inna) również jest zobowiązana do przestrzegania określonych terminów. Jednym z ważniejszych dla Ciebie, jako osoby ubezpieczonej, jest czas na wypłatę odszkodowania. Standardowo wynosi on 30 dni, ale w przypadku bardziej skomplikowanych spraw może wydłużyć się do 90 dni. Warto również wspomnieć o prawie do odstąpienia od umowy. Jeśli ubezpieczyłeś samochód lub inny pojazd prz internet lub telefon możesz zrezygnować z umowy do 30 dni bez żadnych konsekwencji.

Ubezpieczenie OC — cena

Od czego zależy cena polisy OC? Czy tanie ubezpieczenia OC faktycznie się opłaca? Kiedy możesz liczyć na tanie OC, a kiedy składka może być wyższa niż ta, którą płaci np. Twój kolega lub sąsiad? Wysokość OC jest uzależniona od kilku czynników. Niektóre z nich dotyczą pojazdu, a inne kierowcy.

Wiek

Im jesteś młodszy, tym składka na ubezpieczenie będzie wyższa. Kierowcy, którzy spędzili parę dobrych lat “za kółkiem” i mogą pochwalić się bezszkodową jazdą, otrzymają najtańsze ubezpieczenie OC. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ mają doświadczenie i nie korzystali wcześniej z ubezpieczenia. Prawdopodobieństwo spowodowania szkody jest zatem dużo mniejsze niż w przypadku młodych i niedoświadczonych kierowców. Tym drugim brakuje bowiem doświadczenia, a co za tym idzie — bezszkodowej historii jazdy. Są natomiast częściej skłonni do brawury, co w połączeniu ze stanem polskich dróg, nasuwa dość oczywiste wnioski.

Długość posiadania prawa jazdy

To kryterium łączy się z oczywistych względów z poprzednim. Kierowca, który posiada prawo jazdy kilka lub kilkanaście lat miał czas, aby wypracować sobie bezszkodową historię jazdy. To kierowca, o którym można już coś powiedzieć, stwierdzić, jak zachowuje się na drodze. W tym przypadku zasada jest podobna, im dłuższy staż, tym większa szansa na najtańsze ubezpieczenie OC.

Wielkość miasta

To, czy mieszkasz w wielotysięcznej aglomeracji miejskiej, miasteczku lub na wsi ma wpływ na wysokość polisy OC. Dlaczego? Powód jest prosty. Im większe miasto, tym prawdopodobieństwo kolizji jest większe. Korki, skrzyżowania, skomplikowane ronda — w takich miejscach bowiem nietrudno o wypadek.

Status cywilny

Z założenia osoby, które założyły rodzinę — moją żonę (męża) oraz dzieci jeżdżą dużo ostrożniej, niż kierowcy, którzy nie zdecydowali się na założenie rodziny. Wynika to z faktu, że kierowca, który wiezie najbliższych, szczególnie dzieci, zrobi wszystko, aby dotarły na miejsce całe i zdrowe.

Liczba właścicieli pojazdu

 

Jeśli nie jesteś jedynym właścicielem pojazdu, musisz liczyć się z większą składką na ubezpieczenie komunikacyjne. Szczególnie, jeśli współwłaścicielem samochodu jest młody, a co za tym idzie, niedoświadczony kierowca, np. Twoje dziecko, które miesiąc temu zdało egzamin na prawo jazdy.

Marka samochodu

Nie ma co ukrywać, że są samochody bardziej i mniej bezpieczne. Jeśli jesteś właścicielem najnowszego modelu samochodu, możesz liczyć na dużo korzystniejszą propozycję niż właściciel poczciwego Malucha.

Przebieg

Przebieg, czyli liczba przejechanych kilometrów wpływa na stan techniczny pojazdu. Jeśli przejechałeś Polskę w zdłuź i w szesz kilkakrotnie, a przebieg Twojego samochodu można porównywać z lotem kosmicznym, ubezpieczenie OC nie będzie należało do najtańszych.

Wielkość silnika

Duży silnik pozwala rozwinąć większą prędkość niż w przypadku pojazdów o mniejszej pojemności. A im mocniej naciskasz na pedał gazu, tym prawdopodobieństwo wypadku staje się większe.

Wielkość pojazdu mechanicznego

Małe samochody umożliwiają większe manewry, łatwiej się nimi poruszać, a problemy z parkowaniem praktycznie nie istnieją. Parkując dużym pojazdem łatwiej o uszkodzenie cudzego. A i na drodze łatwiej o wypadek. Jeśli jesteś właścicielem dużego samochodu, składka może być zatem nieco wyższa niż w przypadku pojazdu o mniejszych rozmiarach.

Gdzie najtaniej — OC, które się opłaca

Czy istnieją sposoby na obniżenie raty OC? Dobrym rozwiązaniem jest zakup OC w pakiecie z ubezpieczeniem AC. Na korzystną ofertę możesz liczyć także, gdy przedłużasz polisę w naszej firmie lub w przypadku, kiedy jesteś już naszym klientem i korzystasz z innego ubezpieczenia, np. domu lub mieszkania.

Ubezpieczenie — na co zwrócić uwagę

Przede wszystkim na listę wyłączeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczenie nie pokryje kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody. To bardzo ważny punkt w umowie, ponieważ oznacza, że za poniesione przez poszkodowanego straty, będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Kolejną kwestią jest możliwość wykupienia autocasco, czyli dodatkowego ubezpieczenia, które chroni Ciebie jako kierowcę. Sprawdź również inne możliwości, np. to, czy możesz skorzystać z tzw, ubezpieczenia krótkoterminowego (od 30 dni do 12 miesięcy)

Jak się ubezpieczyć

Swój samochód możesz ubezpieczyć tradycyjnie — w siedzibie naszej firmy. Podczas rozmowy z naszym konsultantem będziesz mógł dopytać o szczegóły oferty i razem z naszym agentem wybrać nalepszy wariant. Jeśli jednak nie masz czasu spotkać się z nami osobiście, zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową. Zachęcamy Cię również do skorzystania z naszego kalkulatora oraz porównywarki cen. Dzięki temu porównasz oferty szybko i bez wychodzenia z domu. Bez względu na to, jaki sposób kontaktu z nami wybierzesz, do ubezpieczenia pojazdu, potrzebne będą następujące dokumenty:

 

 • prawo jazdy,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • dowód osobisty,
 • obecną polisę (jeśli wcześniej ubezpieczyłeś auto w innej firmie).

 

A także:

 

 • dane pozostałych właścicieli pojazdu,
 • informacje o pozostałych kierowcach,
 • informacje o dodatkowym ubezpieczeniu.

 

 

Nie czekaj, ubezpiecz się już dziś i wyruszaj w drogę bez żadnych obaw.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami