Skip to main content

Choroby cywilizacyjne to prawdziwa plaga naszych czasów. Szacuje się, że zachorowalność na różnego typu nowotwory, wzrosła w ostatnich kilkunastu latach dwukrotnie. Na szczęście, obecnie rak czy udar to nie wyrok. Wczesne rozpoznanie i natychmiastowe rozpoczęcie terapii dają ogromne szanse na wyleczenie. Bardzo często jednak, koszty leczenia, wykraczają poza możliwości finansowe chorego. W jaki sposób uchronić się przed problemami finansowymi podczas choroby? Dużym wsparciem w takiej sytuacji może okazać się ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — dlaczego warto

Choć może brzmi to trywialnie — zdrowie to najcenniejsze co mamy. Choroba spada na nas jak grom z jasnego nieba. Nikt nie jest na nią przygotowany — ani psychicznie, ani finansowo. A przecież musimy mieć siłę, aby walczyć z chorobą. Dodatkowe zmartwienie w postaci problemów finansowych tylko pogorszy sprawę. Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu świadczeniu chory ma pewność, że otrzyma pieniądze potrzebne na pokrycie leczenia oraz związany z nim leków.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — co to jest

Choroby cywilizacyjne to prawdziwa plaga naszych czasów. Szacuje się, że zachorowalność na różnego typu nowotwory, wzrosła w ostatnich kilkunastu latach dwukrotnie. Na szczęście, obecnie rak czy udar to nie wyrok. Wczesne rozpoznanie i natychmiastowe rozpoczęcie terapii dają ogromne szanse na wyleczenie. Bardzo często jednak, koszty leczenia, wykraczają poza możliwości finansowe chorego. W jaki sposób uchronić się przed problemami finansowymi podczas choroby? Dużym wsparciem w takiej sytuacji może okazać się ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — dlaczego warto

Choć może brzmi to trywialnie — zdrowie to najcenniejsze co mamy. Choroba spada na nas jak grom z jasnego nieba. Nikt nie jest na nią przygotowany — ani psychicznie, ani finansowo. A przecież musimy mieć siłę, aby walczyć z chorobą. Dodatkowe zmartwienie w postaci problemów finansowych tylko pogorszy sprawę. Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu świadczeniu chory ma pewność, że otrzyma pieniądze potrzebne na pokrycie leczenia oraz związany z nim leków.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — co to jest

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — to rodzaj dobrowolnej polisy. Najczęściej ubezpieczenie to dodatkowy wariant ubezpieczenia zdrowotnego Odszkodowanie, najczęściej 100% sumy ubezpieczenia (czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaka może być wypłacona z konkretnej polisy).

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — co obejmuje

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa indywidualnie zakres ryzyk, w tym przypadku chorób, które obejmuje polisa. Do najczęstszych należą: nowotwór, zawał serca i udar. List ta jest oczywiście o wiele dłuższa (średnio od 30 do 50 schorzeń) i znajdziemy na niej zazwyczaj również: sepsę, boreliozę, choroba aorty, i stwardnienie rozsiane, Anemię aplastyczną, bakteryjne zapalenie mózgu, tężec, gruźlicę, utratę wzroku lub słuchu, oparzenia, chorobę Parkinsona utratę kończyn na skutek choroby itd. Szczegółowy wykaz znajdziesz w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — jak działa

W zależności od oferty ubezpieczyciela, odszkodowanie można otrzymać już na etapie podejrzenia choroby lub dopiero po jej zdiagnozowaniu. W niektórych przypadkach rola towarzystwa ubezpieczeniowego ogranicza się do wypłaty świadczenia. Wówczas pieniądze z polisy mogą być wydane na dowolny cel — leczenie, rehabilitację, zakup leków lub po prostu na wsparcie domowego budżetu. Istnieją również firmy ubezpieczeniowe, które oferują dodatkowe wsparcie, np. w momencie podejrzenia wystąpienia choroby, konsultant organizuje badania i leczenie oraz służy pomocą podczas całego procesu leczenia i rekonwalescencji.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — na co zwrócić uwagę

Jeśli zastanawiasz się nad dodatkową ochroną, w postaci ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby, jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze — im bardziej szczegółowy zakres ubezpieczenia, tym lepiej. W przypadku nowotworów firmy ubezpieczeniowe określają jego rodzaj, typ, a nawet poziom zaawansowania choroby.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dzięki temu ubezpieczony od początku ma świadomość, w jakich przypadkach i na jaką pomoc może liczyć. Kolejna kwestia to pewne ograniczenia. Te najczęstsze dotyczą wieku. Cześć firm ten produkt finansowy kieruje do osób poniżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Ponadto, warto sprawdzić, jaka jest wysokość całkowitej sumy ubezpieczenia oraz to, czy po wypłacie odszkodowania polisa nie wygasa automatycznie.

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby — od czego zależy cena

Wysokość składki zależy głównie od całkowitej sumy ubezpieczenia, zakresu polisy oraz tego, czy odszkodowanie było już wcześniej wypłacone. Na wysokość składki może mieć wpływ również stan zdrowia oraz wiek osoby, która chce się ubezpieczyć.

Na korzystniejszą ofertę mogą liczyć osoby, które są już klientami danej firmy i np. korzystają już z ubezpieczenia OC lub NNW.